Contact

Doping

Er is pas sprake van een prestatie wanneer je presteert op eigen kracht. Mede daarom zijn wij afkerend ten opzichte van doping. Onderzoek toont aan dat binnen de Nederlandse bevolking in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jarige 1,5% gebruikt maakt van doping gerelateerde middelen. Dit heeft dus betrekking op zo'n 150 000 mensen. We werpen een blik op doping in het bodybuilding.

Gebruik doping bij bodybuilding

Nederland bezit ruim 2 miljoen mensen die fitnessen. Dit aantal is verspreid over meer dan 2000 fitnesscentra. Maar liefst 8,% hiervan geeft aan gebruik te maken van doping gerelateerd aan het bodybuilden. Met name stimulantia, een middel dat de werking van het centrale zenuwstelsel bevordert, wordt veel gebruikt.

Handel en bijwerkingen

De belangstelling voor doping in de bodybuilding sport wordt gekenmerkt door de grote mate van handel. Zo wordt de omvang van illegale dopinghandel op jaarbasis geschat op zo'n 75 tot 90 miljoen euro. Doping wordt met name via het internet verhandeld.

Het gebruik van doping voor bodybuilding brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Zo hebben de middelen zelf de nodige bijwerkingen. Negentig (!) procent van de mensen, die aangeeft ooit dopinggerelateerde bodybuild middelen gebruikt te hebben, claimt last te hebben van één of meerdere bijwerkingen. Mede gezien het feit dat veel van deze doping afkomstig is van de zogenaamde zwarte markt is men er niet van op de hoogte wat hij / zij zichzelf nu daadwerkelijk toedient. Door de grote mate van vervalsing nemen risico's op vervuiling, met als gevolg infecties en ziekten, alleen maar toe.

Bodybuilder raakt armen bijna kwijt door doping

Medio 2015 kwam naar buiten dat de Braziliaanse bodybuilder Romario dos Santos Alves zijn armen wellicht zou moeten laten amputeren door toedoen van dopinggebruik voor bodybuilding. Santos Alves maakte gebruik van naalden die bestemd waren voor stieren. Middels deze naalden diende hij zichzelf synthol toe. Synthol is een mix van olie, pijnstillers en alcohol die het mogelijk maakt je spieren extra op te pompen. Na verloop van tijd kampte de Braziliaan met ernstige gezondheidsproblemen. Zijn armspieren waren versteend door de synthol. Uiteindelijk bleek dat alleen de versteende stukken weggesneden moesten worden. Inmiddels is Romario Santos Alves twee jaar clean en is hij hard aan het werk om bodybuilder te worden, zónder doping!

Terug naar overzicht